torsdag, februar 02, 2006

Let it rain, open the floodgates of heaven...


Hausten 2004 hadde Lillian eit bilde for Steinkjer. Ei stor demning som holdt på å gi etter, at vann skulle fløyme ned. Så vi ba om at Gud skulle åpne slusane, og la det strøyme. Og de veit, det er farleg å be... Slik så det ut rundt sportshallen (som vi brukte til nattcupen) onsdag...

Men det åndelige og det fysiske heng ofte saman, så vi har verkeleg tru på ting byrjar å skje. Det er spennande å ha Gud på laget folkens!

Steinkjer teamet
-Nils Ingar-

Jep! Her plyt vi rundt :-) Tenkte berre å si litt om u-alpha som starter opp her i baptistkirka! De er skikkelig på hugget disse baptistene her opp! Så nå har vi vore rundt heime hos alle dei kristne familiane vi ellerkvart har oppdage og reklamert for u-alpha. Mange nye ungdomar har vi oppdaga. Det er som å være detektiv. Etterkvart vert det røpt nye ungdomar og då oppsøkjer vi dei. her kjem ingen seg ut bakdøra! Vi skal ha med alle! Det beste er at visjonen til Baptistkirka er å ha eit tverrkirkelig ungdomsarbeid akkurat slik vi har bede om heile tida! Dette er spennede! Sigmund :-)

2 kommentarer:

BFJ sa...

Jep! Her plyt vi rundt :-) Tenkte berre å si litt om u-alpha som starter opp her i baptistkirka! De er skikkelig på hugget disse baptistene her opp! Så nå har vi vore rundt heime hos alle dei kristne familiane vi ellerkvart har oppdage og reklamert for u-alpha. Mange nye ungdomar har vi oppdaga. Det er som å være detektiv. Etterkvart vert det røpt nye ungdomar og då oppsøkjer vi dei. her kjem ingen seg ut bakdøra! Vi skal ha med alle! Det beste er at visjonen til Baptistkirka er å ha eit tverrkirkelig ungdomsarbeid akkurat slik vi har bede om heile tida! Dette er spennede! Sigmund :-)

Anonym sa...

Pass dikkon for å gange ut te lokalbefølkningi mæ at dikkon he bedt om regn i bøttevis sø demningar brestar, elles vil Adresseavisa trykke feite bokstavar om "De kristne er skyld i flomkatastrofen!" Oj oj, ikkje bra for ryktet...